บริการฉีดพ่น กำจัด ยุง ปลวก แมลงบิน และแมลงคลาน ทั้งในอาคาร และนอกอาคาร บริการฉีดพ่นกำจัด ไรฝุ่น ภายในอาคาร บริการฉีดพ่นกำจัด เชื้อรา เชื้อโรค ที่เกิดจากนกพิราบ ภายนอกอาคาร

บริการกำจัดเชื้อโรคเป็นนวัตกรรมเพื่อกำจัดเชื้อก่อโรค กำจัดไวรัส รวมถึงกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จากพื้นผิวสัมผัสและในอากาศ โดยจะทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออนุภาคเล็ก ซึ่งมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ