บริษัท โฟลแมกไบโอเทค จำกัด ได้เปิดทำการเป็นระยะเวลามากกว่า 4 ปี ให้บริการป้องกันแมลงด้วยชีวภาพ โดยที่ใช้สารเคมีให้น้อย จึงได้ค้นหาสารเคมีชีวภาพเพื่อป้องกันแมลงบินต่างๆ จึงได้ค้นพบเคมีที่สามารถป้องกันแมลง มด ที่เป็นปัญหาทางอาคารและห้องอาหาร คือ ไบเฟรนทิน จึงได้จัดการวางแผนการบริการ และได้ติดต่อผู้ที่เชี่ยวชาญการทำงานในส่วนป้องกันแมลงและบริการเพื่อการวางแผนงานในการจัดทำการป้องกัน เพื่อให้การบริการเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและตอบโจทย์ของผู้ใช้บริการในการป้องกันแมลง รวมทั้งศัตรูพาหะทั้งหมด

คำจำกัดความจากบริษัท FLOWMAX ได้ตรงความหมาย

ฉีดพ่นกำจัดแมลง

บริการฉีดพ่น กำจัด ยุง ปลวก แมลงบิน และแมลงคลาน ทั้งในอาคาร และนอกอาคาร บริการฉีดพ่นกำจัด ไรฝุ่น ภายในอาคาร บริการฉีดพ่นกำจัด เชื้อรา เชื้อโรค ที่เกิดจากนกพิราบ ภายนอกอาคาร

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส

บริการกำจัดเชื้อโรคเป็นนวัตกรรมเพื่อกำจัดเชื้อก่อโรค กำจัดไวรัส รวมถึงกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จากพื้นผิวสัมผัสและในอากาศ โดยจะทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออนุภาคเล็ก ซึ่งมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ