บริการฉีดพ่นกำจัดปลวก ยุง แมลงบิน และแมลงคลาน ทั้งในอาคาร และนอกอาคาร บริการฉีดพ่นกำจัด ไรฝุ่น ภายในอาคาร บริการฉีดพ่นกำจัด เชื้อรา เชื้อโรค ที่เกิดจากนกพิราบ ภายนอกอาคาร

โฟลแมก ไบโอเทค ได้รับการรับรองจากสถาบันวิชาชีพกำจัดแมลง ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก ไม่มีกลิ่น ไม่มีควัน ไม่เป็นอันตรายต่อคน และสัตว์เลี้ยง ได้รับความไว้วางใจ จากสถานที่ชั้นนำอย่างกว้างขวาง ภายใต้การใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงคุณภาพการให้บริการที่ดีที่สุด