โอปปาติก้า สารอาหารทางใบสำหรับพืช

การให้สารอาหารทางใบสำหรับพืช จะทำให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารได้มากกว่าทางราก โดยปกติพืชจะได้รับสารอาหารจากฝน และน้ำค้าง เมื่อฉีดพ่นสารอาหารทางใบพืชจะดูดซับสารอาหารผ่านผิวใบ และเข้าสู่ระบบท่อลำเลียง ซึ่งทำให้พืชสามารถนำสารอาหารที่ได้จากสารอาหารทางใบไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว

สารอาหารและจุลชีพที่แนะนำสำหรับพืช

  1. คีเลต เป็นสารอาหารที่พืชต้องการ เช่น เหล็ก สังกะสี ทองแดง และแมงกานิส
  2. ราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ช่วยเพิ่มการแตกตัวของราก ทำให้มีพื้นที่ดูดซับสารอาหารได้มากขึ้น
  3. บาซิลลัส ซับทิลิส ช่วยป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่า โรคโคนเน่า และโรคผลเน่
  4. บาซิลลัส เมกะทีเรียม ช่วยในการย่อยสลายฟอสเฟส ทั้งจากไขมัน และแร่ธาตุในดิน
  5. จิบเบอเรลลิน ช่วยทำให้ขั้วเหนียวและแข็งแรงรวมทั้งการยืดของข้อการงอกการออกดอกรวมทั้งการชราของดอกและผล

โอปปาติก้า เป็นสารชีวภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ จุลินทรีย์ สารอินทรีย์ และน้ำหมักจากธรรมชาติ ประกอบด้วยสารสำคัญที่สกัดจากเทคโนโลยีชีวภาพล้วนๆ ไม่มีสารเคมีเจือปน ออแกนิค 100% โอปปาติก้า มีโมเลกุลที่เล็กมาก สามารถฉีดพ่นได้ทุกเวลา    โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยช่วงเวลาเปิด-ปิดของปากใบ และมีสารอาหารพื้นฐานสำคัญที่พืชต้องการ

วิธีการใช้งานและอัตราส่วน