หลอดไฟไล่ยุงและแมลง EVA แสงสีส้ม 7W

หลักการทำงาน เมื่อเปิดหลอดไฟไล่ยุง EVA หลอดไฟจะส่องแสงสีเหลืองนวล และแผ่สเปกตรัมพิเศษที่อ่อนไหวต่อสารประกอบของตายุง ทำให้ยุงไม่กล้าเข้าใกล้ และบินหนีไป เพราะยุงกลางคืนส่วนใหญ่จะเป็นยุงรำคาญ และยุงก้นป่องที่ชอบออกหากินตอนกลางคืน

ผลที่ได้จากการทดลองเป็นเวลา 5 วัน พบว่า หลอดไฟ EVA สามารถไล่ยุงไม่ให้มารบกวนบริเวณที่ติดหลอดไฟได้เป็นอย่างดี โดยรวมแล้วสามารถลดปริมาณยุงได้มากถึง 80 % เลยทีเดียว ในส่วนของแสง แสงที่ได้เป็นแสงสีเหลืองส้ม ไม่ถึงกับแสบตา แต่อาจไม่ชินในข่วงแรก สำหรับคนที่ใช้ไฟแสงขาว day light สำหรับคนใช้ไฟสีนวลแบบ worm light จะชินตาเร็วกว่า

หลอดไฟ EVA เหมาะสำหรับ ป้องกันยุงให้เด็ก ๆ และคนในครอบครัว ป้องกันยุงให้น้องหมา น้องแมว สัตว์เลี้ยงต่าง ๆ รวมถึงเกษตรกร ที่ทำฟร์ามเป็ด ฟร์ามไก่ ฟร์ามหมู คอกวัว,ควาย และอื่นๆเป็นต้น