การวัดค่า pH ในดิน

  ค่า pH ในดินมีส่วนช่วยให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารจากดินได้ดีขึ้น ซึ่งถ้าหากพืชเจริญเติบโตในดินที่มีค่าความเป็นกรดต่ำเกินไป ใบก็จะเหลือง เนื่องจากไม่สามารถดูดธาตุเหล็กเข้าไปบำรุงต้นได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นดินที่จะเหมาะกับการปลูกพืช จึงต้องมีค่าความเป็นกรดอยู่พอสมควร เพื่อที่ความเป็นกรดจะได้แปลงธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้สะดวก                 วิธีการวัดค่า pH ในดิน 1.ซื้อแถบกระดาษทดสอบค่า pH แถบทดสอบนี้รู้จักกันในชื่อกระดาษลิตมัส จะมีแถบสีเปรียบเทียบค่าความเป็นกรด เบส(ด่าง) ของวัตถุที่จะทำการทดสอบ 2.ผสมดินที่จะทำการทดสอบโดยเก็บตัวอย่างดินหนึ่งกำมือจากแปลงพื้นที่ต้องการ กับ น้ำกลั่นในอุณหภูมิห้อง…

Continue Readingการวัดค่า pH ในดิน