บริษัท โฟลแมก ไบโอเทค จำกัด

ที่อยู่ 1444/53 อยู่ในโครงการ i-Square หมู่ที่ 13 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310