บริษัท โฟลแมก ไบโอเทค จำกัด

ที่อยู่ 1119/8 ซอยจักรยานวันดี i-Square หมู่ที่ 13 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310