บริษัท โฟลแมก ไบโอเทค จำกัด

1119/8-9 หมู่ที่ 13 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 303 10 (สำนักงานใหญ่)

150 หมู่ที่ 7 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแคง จ.สมุทรปราการ 10130 (สาขาสมุทรปราการ)

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 09:30 – 18:30 น.