บริษัท โฟลแมกไบโอเทค จำกัด

บริษัทได้เปิดทำการเป็นระยะเวลามากกว่า 4 ปี เพื่อช่วยเกษตรกรในการป้องกันแมลง
ด้วยชีวภาพ โดยที่ใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดเพื่อการเกษตร โดยทางบริษัทได้ผลิตปุ๋ย และสารอาหาร
ของพืช แต่ได้พบเจอปัญหาทางแมลงจึงได้ค้นหาสารเคมีชีวภาพเพื่อป้องกันแมลงบินต่างๆ
จึงได้ค้นพบเคมีที่สามารถป้องกันแมลง มด ที่เป็นปัญหาทางอาคารและห้องอาหาร คือ ไบเฟรนทิน
จึงได้จัดการวางแผนการบริการ และได้ติดต่อผู้ที่เชี่ยวชาญการทำงานในส่วนป้องกันแมลง
และบริการเพื่อการวางแผนงานในการจัดทำการป้องกัน เพื่อให้การบริการเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และตอบโจทย์ของผู้ใช้บริการในการป้องกันแมลง รวมทั้งศัตรูพาหะทั้งหมด ตามคำจำกัดความจากบริษัท FLOWMAX ได้ตรงความหมาย
Fly = แมลง
Life = ชีวิต
Oxygen = อากาศ
Water = น้ำ
Machinate = การวางแผน
Achieve = บรรลุ
Xenogenic = เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสายพันธ์

บริษัท โฟลแมกไบโอเทค จำกัด
ตั้งอยู่ที่ 1119/8 ซอยจักรยานวันดี ม.13 ตำบล จอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทร. 044-000-327 , 098-598-8916