บริษัท โฟลแมกไบโอเทค จำกัด

บริษัท โฟลแมกไบโอเทค จำกัด ได้เปิดตัวบริการฉีดพ่นสารอาหารทางใบสูตรพิเศษเฉพาะตัวสำหรับพืชด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 ถ.สุขุมวิท กทม.

ตามนโยบายการพัฒนาสู่ Thailand 4.0 พร้อมเตรียมส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ประเทศเพื่อนบ้านในปีนี้ โดยนายบุณยวัฒน์ มาอ่อง กล่าวว่า บริษัท โฟลแมกไบโอเทค จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและความเชี่ยวชาญด้านปุ๋ยชีวภาพ ได้เริ่มเป็นผู้ให้บริการฉีดพ่นสารอาหารทางใบสูตรพิเศษเฉพาะตัวสำหรับพืชด้วย “อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน” ที่ช่วยให้เกษตรกรไทยประหยัดเวลาและแรงงานในการทำงาน มีความปลอดภัยสูง เพราะไม่สัมผัสกับสารเคมีโดยตรง เข้าถึงในสภาพพื้นที่ที่ทำงานยากได้ มีความแม่นยำสูงฉีดพ่นพืชได้ทั้งแปลง และไม่เหยียบย่ำพืชที่ปลูกให้เสียหายในขณะทำงาน โดยแนวคิดนี้ได้มาจากไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

ในการเปิดตัวครั้งนี้ ทางบริษัทมีแนวทางในการใช้โดรนเพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของบริษัทฯ เข้าตลาด เพื่อให้เกิดความง่ายในการตัดสินใจ เพราะโดรนมีความรวดเร็ว ตรงเป้าหมาย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ได้รับก็จะสูงขึ้น ทำให้การเกษตรกรรมมีความแข็งแกร่งมากขึ้น อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของเราที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ยากต่อการลอกเลียนแบบ มีความเฉพาะตัว ทำให้เป็นจุดแข็งทางการตลาด

นอกจากนี้ เรายังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมแมลงพาหะนำโรค ที่มีความปลอดภัยกับสัตว์อื่น และได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีคุณภาพอย่างแน่นอน และในปีนี้ เรามีแผนที่จะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารอาหารทางใบ โอปปาติก้า (OPPATIKA) ซึ่งเป็นสารอาหารทางใบสำหรับพืช ที่เป็นชีวภัณฑ์ผสมด้วย จุลินทรีย์ ,สารอินทรีย์ และน้ำหมักจากธรรมชาติ ไปทั่วประเทศ และยังมีแผนที่จะนำผลิตภัณฑ์นี้ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

บริษัท โฟลแมกไบโอเทค จำกัด
ตั้งอยู่ที่ 1444/53 โครงการ i-square ม.13 ตำบล จอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทร. 044-003-447 , 098-598-8916