You are currently viewing โฟลแมกไบโอเทค เปิดตัวบริการฉีดพ่นสารอาหารทางใบโดยใช้โดรน

โฟลแมกไบโอเทค เปิดตัวบริการฉีดพ่นสารอาหารทางใบโดยใช้โดรน

บริษัท โฟลแมกไบโอเทค จำกัด เปิดตัวบริการฉีดพ่นสารอาหารทางใบสูตรพิเศษเฉพาะตัวสำหรับพืชด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน เน้นช่วยเกษตรกรประหยัดเวลาและแรงงานในการทำงาน ทำให้เกษตรกรรมมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ตามนโยบายการพัฒนาสู่ Thailand 4.0 พร้อมเตรียมส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ประเทศเพื่อนบ้านในปีนี้ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 ถ.สุขุมวิท กทม. นายบุณยวัฒน์ มาอ่อง ประธานบริษัท โฟลแมกไบโอเทค จำกัด และนายธงชัย บุญญาลัยนุกุล รองประธาน บ.โฟลแมกไบโอเทค จำกัด ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “บริการฉีดพ่นสารอาหารทางใบ:นวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทย (โดรน) ยุค4.0”

นายบุณยวัฒน์ มาอ่อง

โดยนายบุณยวัฒน์ กล่าวว่า บริษัท โฟลแมกไบโอเทค จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและความเชี่ยวชาญด้านปุ๋ยชีวภาพ ได้เริ่มเป็นผู้ให้บริการฉีดพ่นสารอาหารทางใบสูตรพิเศษเฉพาะตัวสำหรับพืชด้วย “อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน” ที่ช่วยให้เกษตรกรไทยประหยัดเวลาและแรงงานในการทำงาน มีความปลอดภัยสูง เพราะไม่สัมผัสกับสารเคมีโดยตรง เข้าถึงในสภาพพื้นที่ที่ทำงานยากได้ มีความแม่นยำสูงฉีดพ่นพืชได้ทั้งแปลง และไม่เหยียบย่ำพืชที่ปลูกให้เสียหายในขณะทำงาน โดยแนวคิดนี้ได้มาจากไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

ประธาน บ.โฟลแมกไบโอเทค จำกัด กล่าวต่อว่า สำหรับโดรนเพื่อการเกษตรที่บริษัทฯ นำมาใช้นั้น ได้แก่ DJI รุ่น MG-1S ซึ่งสามารถบินได้ไกลจากระยะรีโมท 1 กิโลเมตรและสูง 50 เมตร สามารถฉีดพ่นได้ทั้งพืชไร่พืชสวน รวมไปถึงผักและผลไม้ มีถังบรรจุน้ำยาได้ 10 ลิตร ซึ่งสามารถฉีดพ่นแปลงการเกษตรได้ 3-10 ไร่ ภายใน 30 นาที โดยคิดค่าบริการไร่ละ 150-300 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแปลง “ในการเปิดตัวครั้งนี้ ทางบริษัทมีแนวทางในการใช้โดรนเพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของบริษัทฯ เข้าตลาด เพื่อให้เกิดความง่ายในการตัดสินใจ เพราะโดรนมีความรวดเร็ว ตรงเป้าหมาย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ได้รับก็จะสูงขึ้น ทำให้การเกษตรกรรมมีความแข็งแกร่งมากขึ้น เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของเราที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ยากต่อการลอกเลียนแบบ มีความเฉพาะตัว ทำให้เป็นจุดแข็งทางการตลาด

โดรนเพื่อการเกษตร

นอกจากนี้ เรายังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมแมลงพาหะนำโรค ที่มีความปลอดภัยกับสัตว์อื่น และได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีคุณภาพอย่างแน่นอน”นายบุญยวัฒน์ กล่าวและว่า ในปีนี้ เรามีแผนที่จะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารอาหารทางใบ Oppatika (โอปปาติก้า) ไปทั่วประเทศ และยังมีแผนที่จะนำผลิตภัณฑ์นี้ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

แนวคิดยุคเกษตรดิจิทัล สนองนโยบาย 4.0 ของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชแบบเดิมๆ มาเป็นการทำเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ช่วยในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ตัวเองเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำเกษตรที่ทำน้อยได้มาก ต่างไปจากรูปแบบเดิมที่ทำมากได้น้อย ทว่า ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทดแทนการใช้แรงงานที่นับวันหายากขึ้นทุกที การอากาศยานไร้คนขับ หรือ “โดรน” สำหรับฉีดพ่นปุ๋ย ยา และสารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร จึงเป็นตัวเลือกสำคัญเพื่อลดต้นทุนการผลิตในยุคเกษตร 4.0 ยุคที่มีแรงงานน้อย ค่าจ้างเพิ่ม และยังสามารถประหยัดเวลาได้อีกด้วย

โฟลแมก ไบโอเทค ถือเป็นบริษัทแรกๆ ที่ได้ให้บริการนวัตกรรมเพื่อการเกษตรยุคใหม่สำหรับการฉีดพ่นสารอาหารทางใบสูตรพิเศษเฉพาะตัวพืชด้วยอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ที่ช่วยให้เกษตรกรประหยัดเวลาและแรงงาน มีความปลอดภัยสูง เพราะไม่ต้องสัมผัสกับสารชีวภัณฑ์และอาหารพืชโดยตรง สามารถเข้าถึงในสภาพพื้นที่ที่ทำงานยากได้ มีความแม่นยำสูง ฉีดพ่นได้ทั้งแปลงโดยไม่ต้องลงเหยียบย่ำพืชที่ปลูกให้เสียหายในขณะทำงาน “โดรนที่นำมาใช้ในการฉีดพ่นนั้น ทางบริษัทมีแนวทางในการใช้เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อย่างเช่นสารชีวภัณฑ์ฉีดพ่นทางใบสูตรเฉพาะสำหรับพืชของอาจารย์ทองก้อน เพื่อให้เกิดความง่ายในการตัดสินใจของเกษตรกร เพราะโดรนมีความรวดเร็ว ตรงเป้าหมาย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ได้รับก็จะสูงขึ้น ทำให้ภาคการเกษตรไทยมีความแข็งแกร่งมากขึ้น เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาประเทศยุค 4.0 ของรัฐบาล