You are currently viewing การวัดค่า pH ในดิน

การวัดค่า pH ในดิน

  ค่า pH ในดินมีส่วนช่วยให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารจากดินได้ดีขึ้น ซึ่งถ้าหากพืชเจริญเติบโตในดินที่มีค่าความเป็นกรดต่ำเกินไป ใบก็จะเหลือง เนื่องจากไม่สามารถดูดธาตุเหล็กเข้าไปบำรุงต้นได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นดินที่จะเหมาะกับการปลูกพืช จึงต้องมีค่าความเป็นกรดอยู่พอสมควร เพื่อที่ความเป็นกรดจะได้แปลงธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้สะดวก

                วิธีการวัดค่า pH ในดิน

1.ซื้อแถบกระดาษทดสอบค่า pH แถบทดสอบนี้รู้จักกันในชื่อกระดาษลิตมัส จะมีแถบสีเปรียบเทียบค่าความเป็นกรด เบส(ด่าง) ของวัตถุที่จะทำการทดสอบ
2.ผสมดินที่จะทำการทดสอบโดยเก็บตัวอย่างดินหนึ่งกำมือจากแปลงพื้นที่ต้องการ กับ น้ำกลั่นในอุณหภูมิห้อง นำดินที่ต้องการตรวจสอบหนึ่งกำมือมาใส่ในถ้วย เทน้ำกลั่นลงไปจนดิน คนส่วนผสมให้น้ำได้คลุกเคล้าดินจนทั่ว
3.จุ่มแถบกระดาษลิตมัสทดสอบค่า pH ลงไปในส่วนผสมราว 20-30 วินาที เมื่อครบเวลา ยกแถบทดสอบขึ้นมาจากน้ำ
4.แล้วจุ่มลงในน้ำกลั่นสั้นๆ เพื่อล้างคราบดินออกนำแถบกระดาษที่จุ่มดินทดสอบแล้วมาเปรียบเทียบกับคู่มือ ใช้คู่มือการอ่านค่าในชุดแถบทดสอบอ่านค่า pH ของดิน เปรียบเทียบสีที่ได้ แล้วเลือกสีที่ใกล้เคียงกับผลที่ได้มากที่สุด คู่มือจะบอกว่าสีอะไรมีค่า pH เท่าไหร่

                        ค่า pH บอกอะไรบ้าง

   หากดินมีค่า pH ต่ำ ธาตุแมงกานีสในดินก็จะกลายเป็นพิษต่อพืช เป็นสาเหตุให้พืชมีใบเหลือง ใบแห้ง และตายได้ในที่สุด และถ้าหากค่า pH ในดินต่ำมากจนเกินไป ดินก็จะดูดซับสารอะลูมิเนียมแทนธาตุอาหารจำเป็น ต้นไม้จึงเติบโตช้า เพราะไม่ได้กินอาหารที่มีประโยชน์ แต่ถ้าดินมีค่า pH อยู่ในระดับที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้สารอาหาร และสิ่งมีชีวิตในดินเจริญเติบโตได้ดี อีกทั้งยังช่วยแปลงธาตุไนโตรเจนให้พืชสามารถดูดซับได้ ส่งผลให้พืชงอกงามสุขภาพดีอีกด้วย

           ทำไมจึงต้องเช็กระดับค่า pH อยู่ตลอด 

   เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างทั้งแร่ธาตุในดิน และระดับน้ำฝนที่ตกในแต่ละปี รวมไปถึงปุ๋ยที่เราใส่บำรุงพืช จึงทำให้ค่า pH ในดินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงต้องหมั่นตรวจสอบ และสังเกตค่า pH ในดินอยู่เสมอ เพื่อจะได้ปรับระดับค่า pH ในดินให้มีความเหมาะสมกับพืช 

                 ดินที่มีค่า pH ประมาณ 6.5 จะเป็นดินที่ปลูกพืชได้ดีที่สุด 

   เพราะมีค่าค่อนข้างเป็นกลาง แต่จะมีพืชบางขนิด เช่น บลูเบอร์รี่,ชวนชม,ดอกพุด ที่จะเจริญเติบโตได้ดีในค่าความเป็นกรด จึงต้องใช้ดินที่มีค่า pH อยู่ที่ 4.5-5.5 เรียกได้ว่าก่อนที่จะปลูกพืชควรศึกษาเรื่องค่า pH ในดินไว้ด้วย เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น